Verbindungshäuser

Alpha Beta Siegma

Marilyn Campbell » Erziehungswissenschaft Geschichte » Semester 1
Samantha Todd » Mode Design » Semester 7

Phi Omega

Dean Fraser » Fotografie » Semester 7
Hardin Freeman » Sport » Semester 2

Delta Psi Beta

Noah Jacobs » Sport » Semester 8