Wer studiert was?

Chemie

Erziehungswissenschaft

Marilyn Campbell » Semester 1

Filmwissenschaften

Fotografie

Dean Fraser » Semester 7

Geschichte

Marilyn Campbell » Semester 1

Grafik Design

Sadie Brooks » Semester 2
William Thompson » Semester 6

Informatik

William Thompson » Semester 6

Journalismus

Ethan Price » Semester 3
Kaitlyn Springsteen » Semester 5

Mode Design

Lennon Warren » Semester 5
Malia Wallace » Semester 5
Samantha Todd » Semester 7
Serena Montgomery » Semester 2

Musik

Mia Stout » Semester 1

Philosophie

Psychologie

Tiara Holland » Semester 1

Schauspiel

Mave Kingston » Semester 6

Sozialwissenschaft

Arkyn Carrington » Semester 5

Sport

Hardin Freeman » Semester 2
Maddox Sullivan » Semester 6
Noah Jacobs » Semester 8